Αρχική Υπηρεσίες Πρακτικός Οδηγός
Πρακτικός Οδηγός Νέου Δικηγόρου
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Ε. – Ε.Ε κ.ο.κ) PDF Εκτύπωση E-mail

-Σύνταξη καταστατικού
-Πληρωμή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας που θα συσταθεί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% επί του αναγραφόμενου κεφαλαίου στο καταστατικό μας). Ο ως άνω φόρος καταβάλλεται στο τμήμα Φ.Π.Α. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και η ειδική φόρμα υπάρχει εκεί. Βγάζουμε 2 αντίγραφα (πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τα μέλη της εταιρίας) και παίρνουμε το ένα πίσω θεωρημένο με σφραγίδα της Δ.Ο.Υ.

Περισσότερα...
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 12.000,00) – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 12.001,00 και άνω)
ΣΗΜ. *Δεν εκδίδονται διαταγές Πληρωμής από το Πολυμελές Πρωτοδικείο*

Περισσότερα...
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 12.000,00) – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 12.001,00 έως € 80.000,00) – ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 80.001,00 και άνω)

Περισσότερα...
 


All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.